Gården mellan block 10 och 11 där fångar sköts eller hängdes la